ఇప్పుడు నమోదు చేసుకోండి

captcha
1

మా నైపుణ్యం

ఎలా మేము మీకు సహాయం చేయవచ్చు

మీరు ఆంగ్లభాషపై చక్కని పట్టు సాధించడంలో సహాయం కల్పించడంలో మేము మా అనుభవాన్ని, నైపుణ్యాన్ని పొందు పరుస్తున్నాం. మీవైపు నుండి కొంత శ్రమ. పట్టుదల లభిస్తే మీరు అనర్ఘళంగా ఆంగ్లంలో మాట్లాడేలా ముమ్ము [...]

సర్టిఫికెట్టు

మా కోర్సు 1 లేదా 2 పాఠ్యాంశాలను చక్కగా అవగాహన చేసుకొనేందుకు ప్రతి విద్యార్థి కనీసం రోజుకు ఒక గంట సేపు కేటాయిస్తే ఆరు నెలలు –ఏడాది మధ్య పడుతుందని అంచనావేయడమైనది. కోర్సు 3 ను అవగాహన చేసుకోవడానికి, [...]

చెల్లింపు

ప్రత్యామ్నాయంగా, మీరు క్రెడిట్ కార్డు లేదా డెబిట్ కార్డు ద్వారా కూడా పైకం చెల్లించవచ్చు. ‘పేమెంట్’ అనే లింక్ ద్వారా వివరాలు తెలుసుకొనండి. మీరు పైకం చెల్లింఛే విధానం ఏదయినప్పటికీ, దయచేసి మాకు ఎన్ [...]

1

కొనుగోలుదారునకు సూచన

తమిళ కొనుగోలుదారుడు / విద్యార్థికి మేము మీకు ఆంగ్లంలో ప్రక్కనే తమిళం తర్జుమాతో (అనువాదం) ఉన్న పుస్తకాలను పంపుతాము. అలాగే తెలుగు, కన్నడ మరియు హిందీ మాట్లాడే కొనుగోలుదార్లకు/ విద్యార్థులకు మేము ఇంగ్లీష్ – తెలుగు, ఇంగ్లీష్ – కన్నడ మరియు ఇంగ్లీష్ – హిందీ పుస్తకాలను పంపుతాం. దీనితో మీరు పాఠాలను నేర్చుకొనేటప్పుడు ఇంగ్లీష్ తో పాటు మీ మాతృభాషలో అనువాదం కలిగి ఉంటారు. ఈ కారణంగా మీరు పాఠాలను అవగాహన చేసుకోవడానికి తరుచు నిఘంటువు ను చూచే అవసరం ఉండదు. అన్ని సిడిలు / డివిడిలు ఇంగ్లీష్ ను మాత్రమే కలిగి ఉంటాయి.